تبلیغات
لیست قیمت CD

آخرین تغییر قیمت ها در تاریخ :  1393/02/18


 نوع بسته بندی Grade
قیمت کل
 قیمت یک پگقیمت هر حلقه
تعداد
مارک
باکس دار
A
 261,000 21,750 435 1 کارتون
(12 پگ)
Final
فینال

 باکس دار A
 228,000 19,0003801 کارتون
(12 پگ)
Dr.Data
دکتر دیتا

  باکس دارA
 228,000
19,0003801 کارتون
(12 پگ) 
Epoch
ایپاک

شرینگ
 A228,000 19,0003801 کارتون
(12 پگ) 
BUDGET
باجت

باکس دار
A
180,000
15,000
300
1 کارتون
(12 پگ)
فورتکس گلد
شرینگ B
156,000
13,000260
1 کارتون
(12 پگ)
DATIS
داتیس



نوع بسته بندی
 Gradeقیمت کل
 قیمت یک پگ
قیمت دانه ای
 تعدادمارک
شرینگA222,00018,500370
1 کارتون
(12 پگ)
Duplico
داپلیکو
با طرح مذهبی
شرینگA228,00019,000
380
1 کارتون
(12 پگ)
Duplico
داپلیکو
پرینت ایبل
باکس دارA
-
-
-
1 کارتون
(12 پگ)
Final
فینال
پرینت ایبل



شماره تماس جهت سفارس و هر گونه پرسش دیگر:

1012 710 0911

میراشرفی